Spilfunctie

Wij vervullen een spilfunctie in de keten door onze teelt- en oogstactiviteiten optimaal af te stemmen op de kwaliteitseisen en verwerkings­capaciteit van onze afnemers. Sinds 1938 hebben wij een schat aan ervaring opgebouwd. Hierdoor zijn wij in staat teeltpercelen optimaal te laten renderen en onze afnemers op maat te bedienen.

Wie zijn wij

Laarakker is specialist in de teelt, verwerking en verkoop van een breed pakket groenten voor de diepvries- en conservenindustrie. Laarakker Groenteverwerking richt zich op de conventionele teelt. Laarakker BIO richt zich op biologische en biologisch dynamische teelt.

 

Ons teeltareaal beslaat in totaal ruim 6.200 ha, verspreid over de belangrijke akkerbouwgebieden in Nederland, het Duitse Rheinland tot aan de regio Bielefeld en Frankrijk.