eigen machinepark

Het zaaien en oogsten voeren we in eigen beheer uit. Het feit dat we  zelf een uitgebreid, specialistisch machinepark bezitten is voor onze organisatie goud waard. Dat stelt ons in staat om op het juiste moment actie te ondernemen. Flexibiliteit en snelheid van handelen is in onze branche immers essentieel.

 

Werkwijze

Juist ook bij biologische en biologisch dynamische teelten is het van belang dat alle details kloppen. Wij maken binnen Laarakker BIO dan ook dankbaar gebruik van de beproefde werkwijze en de specialisten binnen de Laarakker bedrijvengroep.

 

Onze teeltorganisatie staat als een huis en begeleidt onze telers gedurende het hele teeltseizoen. We kennen elk perceel en monitoren het product elke 2 tot 3 weken. Omdat we ook de ontwikkelingen bij onze klanten op de voet volgen, zijn we in staat om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen en telers te adviseren over marktkansen. Bovendien kunnen we zo adequaat inspelen op eventuele problemen.