Snelheid essentieel

Snelheid van handelen is in onze branche essentieel. Vandaar dat wij bewust kiezen voor een platte organisatiestructuur, waarbij de lijnen kort zijn en direct duidelijk is wie uw juiste aanspreekpunt is. En afspraak is afspraak, daar kunt u bij ons van op aan.

Werkwijze

Voor een goed eindresultaat moeten alle details kloppen: de perceels- en raskeuze, het tijdstip en de manier van zaaien, de bemesting, de gewasverzorging en –bescherming, het tijdstip en de manier van oogsten, het transport en de verwerking.

 

Binnen onze organisatie hebben wij voor al deze vakgebieden dan ook specialisten in dienst. Zij volgen de bedrijfsprocessen en marktontwikkelingen op de voet en houden frequent contact met onze telers en afnemers. Wij kennen de markt en de behoeftes van onze afnemers door en door. Wij denken met ze mee en vertalen hun wensen in kansen voor onze telers.