kwaliteit en flexibiliteit

Kwaliteit en flexibiliteit staan bij ons hoog in het vaandel. De processen bij onze telers en bij onze afnemers moeten zo soepel mogelijk verlopen. Tijd is immers geld. Daarom laten wij niets aan het toeval over: onze teelten worden intensief begeleid, onze machines zijn tiptop in orde  en wij steken veel energie in het opbouwen van relaties met onze telers en afnemers

 

Visie / strategie

Consumenten worden zich steeds bewuster van belang van gezondheid en een gezonde leefomgeving. Biologische en biologisch dynamische producten spelen daarin een belangrijke rol. De vraag naar deze producten neemt jaar op jaar toe. Laarakker BIO speelt specifiek in op deze marktvraag.

 

Biologische en biologische dynamische teelten passen uitstekend binnen de Laarakker groep.  Laarakker teelt immers al jaren uitsluitend producten die optimaal gedijen onder de klimaat- en bodemomstandigheden van haar teeltpercelen. Binnen de conventionele teelt denkt Laarakker zorgvuldig na over (preventieve) gewas­bescherming en teeltwisseling. Al in het begin van deze eeuw heeft Laarakker dan ook de stap naar biologische teelt gezet. Inmiddels heeft deze teeltwijze binnen Laarakker een dusdanige omvang verkregen, dat een volwaardig eigen handelsmerk onder de noemer Laarakker BIO op z’n plaats is. Laarakker BIO is in de biologische en biologisch dynamische markt inmiddels een speler die ertoe doet. De komende jaren zet Laarakker BIO sterk in op verdere vergroting van haar marktaandeel om zo haar klanten en telers nog beter van dienst te kunnen zijn.