Optimaal rendement

Om optimaal rendement te behalen besteden wij veel aandacht aan maximale inzetbaarheid van onze productiemiddelen en zoeken wij continue naar nieuwe wegen om onze reststromen te benutten. Wij geloven niet in de teelt van energiegewassen, maar des te meer in het opwekken van energie uit onbenutte delen van consumptiegewassen. Hetzelfde geldt voor het benutten van vezels, eiwitten en andere inhoudsstoffen uit plantendelen.

Visie / strategie

De vraag naar veilig en verantwoord geproduceerd voedsel neemt wereldwijd sterk toe. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen is teeltoptimalisatie essentieel.

 

Wij leggen ons daarom specifiek toe op gewassen die het best gedijen in ons gematigde klimaat en geen handenarbeid vereisen. Binnen ons productieareaal houden wij bij de gewaskeuze rekening met kleine variaties in klimaat- en bodem­omstandigheden. Ons goed geoutilleerde machinepark stelt ons in staat om efficiënt, snel en hygiënisch te kunnen werken onder de meest extreme omstandigheden. De schaalgrootte van ons bedrijf is afgestemd op die van onze afnemers.

 

Kwaliteit en flexibiliteit staan bij Laarakker Groenteverwerking hoog in het vaandel. Daarom laten wij niets aan het toeval over: onze teelten worden intensief begeleid en wij steken veel energie in het opbouwen van relaties met onze telers en onze afnemers.