Laarakker Groenteverwerking is specialist in de teelt, verwerking en verkoop van een breed pakket groenten voor de diepvries- en conservenindustrie.

Organisatie

Optimaal rendement voor onze contracttelers én onze afnemers vraagt product- en marktkennis, vakmanschap, gespecialiseerde machines, een gedegen voorbereiding, goede timing, flexibiliteit en maximale inzet. Onze organisatie is daar volledig op ingericht. De lijnen zijn kort en de taakverdeling is helder.

Activiteiten

Contractteelt vormt de basis van onze groenteproductie. Ons pakket wordt aangevuld door inkoop bij vaste relaties in Europa. Wij zaaien, oogsten, wassen, schonen, sorteren en snijden onze producten zelf. Desgewenst kunnen we ook aanvullende productbewerkingen of werkzaamheden voor derden uitvoeren.

Producten

Jaarlijks leveren Laarakker Groenteverwerking en Laarakker BIO samen ruim 140.000 ton akkerbouwmatig geteelde groenten, zoals spinazie, kool, peulvruchten, peen, prei, schorseneren, pompoenen en aardappelen. Daarnaast verwerken wij in ons dochterbedrijf Ecofuels onze reststromen tot verschillende groene energieproducten en CO2.

Marktgebied

Laarakker Groenteverwerking en Laarakker BIO beleveren zo’n 65 klanten in de diepvries- en conservenindustrie in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland en Frankrijk. Daarnaast verkopen wij in deze landen ook producten aan een aantal snijderijen, drogerijen en klanten op de versmarkt.