EcoFuels

Laarakker Groentverwerking heeft in 2006 samen met Delta Milieu Compost & Biomassa het bedrijf EcoFuels opgericht. EcoFuels maakt energie, CO2, en schoon water van snijafval en reststromen uit de plantenteelt, voedings- en genotmiddelenindustrie.

Energie en CO2

Onze reststromen verwerken we in ons dochterbedrijf EcoFuels tot biogas, waaruit elektriciteit, methaan, CO2 en warmte wordt geproduceerd. Tijdens het vergistingsproces komen verder schoon water en groene meststoffen vrij. Het water en de meststoffen worden hergebruikt in ons teelt- en productieproces.

 

De elektriciteit en het biogas worden verkocht en aan het net geleverd. De zuivere CO2 wordt gecomprimeerd tot vloeibare of vaste CO2. De restwarmte, die tijdens de elektriciteitsproductie vrijkomt, benutten we om kruiden te drogen. Door al deze activiteiten heeft ons bedrijf een zeer lage CO2-footprint.