Eén vast aanspreekpunt

Als contractteler heeft u bij ons één vast aanspreekpunt Uw teeltbegeleider behartigt al uw belangen en zorgt ervoor dat al uw vragen beantwoord worden. Bent u benieuwd welke mogelijkheden wij u te bieden hebben? Onze teeltspecialisten informeren u graag.

Contractteelt

Laarakker Groenteverwerking en Laarakker BIO maken jaarlijks vaste afspraken over teelt en afzet met zo’n 450 telers. Onze teeltgebieden liggen in alle akkerbouwgebieden binnen Nederland, het Duitse Rheinland tot aan de regio Bielefeld en Frankrijk.

 

Om een goed rendement te kunnen garanderen, besteden we veel aandacht aan de veldselectie, de analyse en selectie van zaai- en pootgoed. Wij houden rekening met teeltwisseling, bodem- en klimaatomstandigheden en de kennis, kunde en wensen van elke teler. Alle teelten worden intensief begeleid: in het teeltseizoen bezoeken onze teeltspecialisten alle percelen 2 tot 3-wekelijks en overleggen ze regelmatig met onze telers.

 

De bevindingen van onze teeltbegeleiders en de teeltresultaten leggen we vast in een online teeltregistratiesysteem. De data in dit systeem gebruiken wij om het teeltrendement steeds verder te optimaliseren.

 

Onze intensieve productmonitoring voorkomt verrassingen: zowel onze telers als onze verkopers weten precies waar ze aan toe zijn. Hierdoor zijn we in staat voor het product van elk perceel de meest geschikte afnemer te vinden. Dit komt tot uiting in een extreem laag afkeuringspercentage en een optimale productprijs.